Veilig en toegesneden oplossingen.

Vernietigen
Er zijn verschillende redenen om producten als afval te laten afvoeren. Soms zijn de producten ‘off spec’, soms gaat het om restpartijen, of de opdrachtgever heeft andere redenen om de goederen of grondstoffen als afval te laten verwerken. Daarbij is het essentieel dat de verwerking conform alle wetten en regels wordt uitgevoerd én dat de goederen op geen enkele wijze meer op de markt kunnen komen.

Begeleid transport en begeleide vernietiging
WastePoint verzorgt het transport en de verwerking van ‘vernietigingspartijen’. Daarbij zorgen wij voor op de klant toegesneden oplossingen en vernietigingsverklaringen. Indien gewenst verzorgen wij ook de begeleiding van het transport en houden wij toezicht bij de vernietiging.

Verbrandingsoven