Inzicht en advies op maat

Inventarisatie gevaarlijk afval
WastePoint staat garant voor een veilige en aantoonbaar betrouwbare en deugdelijke inzameling en verwerking van uw gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij kunt u vertrouwen op een werkwijze die voldoet aan alle regelgeving en voorwaarden zoals gesteld in bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer en het ADR.

Inzicht en advies op maat
Voor een juiste verwerking en een verantwoord en veilig vervoer van elke individuele afvalstroom is het belangrijk om goed in kaart te brengen welke afvalstromen u in huis heeft. WastePoint helpt u graag met een inventarisatie en analyse van uw gevaarlijk afval. Zo krijgt u inzicht en overzicht en kunnen wij u helpen met een advies op maat.

ADR Advies

Het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen in Nederland valt onder strenge wet- en regelgeving. In de WVGS (Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen) staat precies omschreven waar het vervoer aan moet voldoen.

In - ompakken

Voor het bewaren, opslaan en vervoeren van gevaarlijk afval gelden strenge eisen. Ook de verpakking van de gevaarlijke afvalstoffen moet voldoen aan ...