Wij adviseren u over de verwerking van uw afvalstroom

Inzameling en verwerking van gevaarlijk afval
WastePoint staat garant voor een veilige en aantoonbaar betrouwbare en deugdelijke inzameling en verwerking van uw gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij kunt u vertrouwen op een werkwijze die voldoet aan alle regelgeving en voorwaarden zoals gesteld in bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer en het ADR.

De meest duurzame verwerking
Wij adviseren u over de verwerking van uw afvalstroom en kunnen dit ook uitvoeren. Wij zorgen voor een juiste manier van verpakken en etiketteren en verzorgen het transport, eventueel geheel begeleid, volgens de regels van het ADR. Vervolgens garanderen wij een veilige op- en overslag en de beste manier van verwerken, passend bij de specifieke afvalstroom. Hierbij staat duurzaamheid altijd centraal, dus waar mogelijk zullen wij stoffen (laten) recyclen.

  • Gecoördineerde opruimingen.
  • Verpakken en etiketteren van de afvalstromen.
  • Transport volgens ADR-richtlijnen.
  • Op- en overslag.
  • Analyse en bewerking van uw afvalstroom.
Inventarisatie

Bij bedrijfsprocessen, zeker in de industrie, kunnen allerlei verschillende afvalstromen ontstaan die vallen onder de categorie gevaarlijk afval.

In - ompakken

Voor het bewaren, opslaan en vervoeren van gevaarlijk afval gelden strenge eisen. Ook de verpakking van de gevaarlijke afvalstoffen moet voldoen aan ...

ADR Advies

Het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen in Nederland valt onder strenge wet- en regelgeving. In de WVGS (Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen) ...