WastePoint maakt de afvalstroom transport klaar volgens de richtlijnen

Inpakken en ompakken gevaarlijk afval
Voor het bewaren, opslaan en vervoeren van gevaarlijk afval gelden strenge eisen. Ook de verpakking van de gevaarlijke afvalstoffen moet voldoen aan de eisen uit onder andere de PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). Om te zorgen dat gevaarlijk afval op een veilige manier bewaard of vervoerd kan worden, verzorgt WastePoint het volledige traject van inpakken, ompakken, overgieten en etiketteren. Of het nu gaat om afvalwater, asbest, oplosmiddelen, spuitbussen, zuren of medisch afval, wij maken de afvalstroom transport klaar volgens de richtlijnen en zorgen dat de verpakking voldoet aan alle eisen.

Professionele reiniging
WastePoint staat garant voor volledig afvalbeheer van advies tot verwerking. Daarbij hoort desgewenst ook het reinigen van depots, afvalputten, tanks of installaties. Wij adviseren u graag, kundig en volledig over het volledige beheer van al uw gevaarlijke afvalstromen. Zo bent u altijd verzekerd van een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers.

ADR Advies

ADR-veiligheidsadvies: verantwoord vervoer van gevaarlijk afval

Het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen in Nederland valt onder strenge wet- en regelgeving. In de WVGS (Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen)
staat precies omschreven waar het vervoer aan moet voldoen.