Veilig, verantwoord en gecontroleerde verwerking

Farmaceutische afvalstoffen
Farmaceutische afvalstoffen zoals grondstoffen, medicijnen en medische hulpmiddelen kunnen niet zomaar weggegooid worden. Dergelijke stoffen vallen vaak onder de noemer gevaarlijk afval en kunnen zeer schadelijk zijn voor mens en milieu. Des te belangrijker dus om ook farmaceutische afvalstoffen gescheiden in te zamelen en te laten verwerken. WastePoint zorgt voor een veilige, verantwoorde en gecontroleerde verwerking van farmaceutische afvalstoffen waarbij vanwege de herkomst van dergelijke afvalstoffen zeer strikte procedures worden gevolgd.

Crematoria
Crematorium-gerelateerd Afval

U staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar bij crematoria ontstaan heel specifieke afvalstromen. Na een crematie gaat de as in een urn. 

Biomassa

Biomassa is organisch materiaal. Denk aan houtsnippers, snoei-afval, mest of afval uit de voedingsindustrie of horeca. Biomassa is op twee manieren ...