Strenge eisen aan biomassa, WastePoint is volledig op de hoogte

Biomassa
Biomassa is organisch materiaal. Denk aan houtsnippers, snoeiafval, mest of afval uit de voedingsindustrie of horeca. Biomassa is op twee manieren duurzaam in te zetten. Door biomassa te verbranden, ontstaat bio-energie. Bio-energie is een duurzame vorm van energie die kan worden gebruikt als aanvulling op bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Bio-energie is voor de overheid een belangrijk middel bij het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het klimaatakkoord. Bij het vergisten van biomassa ontstaat brandbaar biogas.

Organisch afval
De verbranding van biomassa moet aan strenge eisen voldoen. Zo moeten de gebruikte afvalstoffen niet elders ingezet kunnen worden voor hergebruik. WastePoint is volledig op de hoogte van alle wet- en regelgeving en zorgt dat ook uw organisch afval op een verantwoorde manier wordt ingezameld en omgezet in bio-energie of biogas.

Biomassa