Alles volgens de regels, hoe bijzonder of farmaceutisch ook!

Bijzonder afval
Iedereen is wel bekend met PMD (plastic, metaal en drankkartons), oud papier, glas of puin, maar wat doet u als er bij uw productieproces bijvoorbeeld farmaceutische afvalstoffen overblijven? Simpel, dan neemt u contact op met WastePoint. Wij helpen u graag met het inzamelen en verwerken van elke afvalstroom, hoe bijzonder of specialistisch ook. Wij werken nauw samen met partijen in binnen- en buitenland die zich ruimschoots in de markt hebben bewezen. Geen afvalstroom te gek, of wij kunnen het voor u verwerken. Snel, professioneel, duurzaam en volgens de regels.

Farmaceutische
afvalstoffen

Farmaceutische afvalstoffen zoals grondstoffen, medicijnen en medische hulpmiddelen kunnen niet zomaar
weggegooid worden.

Crematorium-gerelateerd Afval

U staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar bij crematoria ontstaan heel specifieke afvalstromen. Na een crematie gaat de as in een urn. Maar daarna blijven er nog allerlei stoffen over die op een andere manier ...

Biomassa

Biomassa is organisch materiaal. Denk aan houtsnippers, snoeiafval, mest of afval uit de voedingsindustrie of horeca. Biomassa is op twee manieren duurzaam in te zetten. Door biomassa te verbranden, ontstaat...