De juiste codes op de juiste lijst.

Eural afvalstoffenlijst
De Eural is de Europese afvalstoffenlijst; een lijst met zo’n 840 verschillende afvalstoffen met elk een eigen code. De lijst is opgesteld om een eenvoudige karakterisering van afvalstoffen binnen de Europese Unie mogelijk te maken. Elke afvalstof heeft een code die bestaat uit zes cijfers, waarbij gevaarlijke afvalstoffen een * achter de code krijgen. De codes geven aan hoe de diverse afvalstoffen behandeld moeten worden.

Verplichte Euralcode bij afgifte van afvalstoffen
Bij het afgeven van afval moet vastgesteld worden om wat voor afvalstof het gaat, waarbij met name belangrijk is of het om gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval gaat. De zogenaamde ‘ontdoener’ -degene die van het afval af wil- is verantwoordelijk voor het toekennen van de juiste Euralcode bij de afgifte van de afvalstoffen. WastePoint is volledig op de hoogte van de Europese afvalstoffenlijst en de juiste behandeling van elke stof op die lijst. Wij verzorgen graag uw complete afvalbeheer, inclusief het toekennen van de juiste Euralcode.

Crematoria