Van certificaat tot up-to-date ADR-veiligheidsadviseur.

ADR-veiligheidsadvies: verantwoord vervoer van gevaarlijk afval
Het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen in Nederland valt onder strenge wet- en regelgeving. In de WVGS (Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen) staat precies omschreven waar het vervoer aan moet voldoen. Op Europees niveau heeft u te maken met het ADR, de Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke afval. WastePoint heeft een gediplomeerd ADR-veiligheidsadviseur in huis die u graag adviseert.

Erkend ADR-veiligheidsadviseur
Het vervoeren, opslaan of verwerken van gevaarlijke (afval)stoffen is gebonden aan vele regels. Bovendien moet u zich daarbij -afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten- vaak verplicht laten adviseren door een erkend ADR-veiligheidsadviseur. Gelukkig hoeft u niet zelf een ADR-veiligheidsadviseur in dienst te hebben. U mag deze expertise ook inhuren. Bij WastePoint bijvoorbeeld!

Gegarandeerd voldoen aan wet- en regelgeving
Onze ADR-veiligheidsadviseur helpt u bij het hele traject en beantwoordt al uw vragen. Hij regelt de opslag, het vervoer en de verwerking van uw gevaarlijke stoffen. Hij controleert of alle voorschriften worden nageleefd en adviseert gevraagd en ongevraagd op punten die nog niet voldoen. Uiteraard is onze ADR-veiligheidsadviseur op de hoogte van alle wet en regelgeving. Bovendien verzorgt hij de verplichte jaarlijkse rapportage over het hele proces. Het ADR Veiligheidsadviseur-certificaat wordt elke vijf jaar vernieuwd, dus u bent verzekerd van actuele kennis.

ADR, wat is dat eigenlijk?
ADR is de Franse afkorting voor ‘Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route’; de Franse titel voor het Europees verdrag voor internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. De afkorting ADR wordt doorgaans gebruikt om de bijlagen aan te duiden waarin alle voorschriften staan die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen